จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบันทึกเหตุการณ์-หุ้มมหาเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุ

จำนวน 1 รายการ

1. จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170