จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-พระพุทธศาสนา-ไตรภูมิ-พระอินทร์

จำนวน 8 รายการ

1. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑ (พระอินทร์กับอสูร) อ่านต่อ >
2. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒ (นางสุชาดาเลือกคู่) อ่านต่อ >
3. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๓ (พระอินทร์จับสัมภะระอสูร) อ่านต่อ >
4. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๔ (เวปะจิตราอสูรทำสงครามกับพระอินทร์) อ่านต่อ >
5. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๕ (ฉัททันต์สระและพญาช้างฉัททันต์) อ่านต่อ >
6. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๖ (สระอโนดาตและเขาสุทัศน์) อ่านต่อ >
7. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๗ (ช้างเอราวัณและสระรัถการ) อ่านต่อ >
8. จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๙ (สระมัณฑากินีและช้างรูปาคิรี) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170