จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 6 แผ่นที่ 4

จารึก

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 6 แผ่นที่ 4 ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:05:43

ชื่อจารึก

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 6 แผ่นที่ 4

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ 24

อักษรที่มีในจารึก

มอญ

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

บาลี, มอญ

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน มี 6 บรรทัด

ผู้อ่าน

เจษฎ์ ปรีชานนท์ (พ.ศ. 2528)

ผู้แปล

1) พระอมรโมลี (จุนท์ ป.9) วัดบวรนิเวศ (พ.ศ. 2528) (ภาษาบาลี)
2) จำปา เยื้องเจริญ (พ.ศ. 2528) (ภาษามอญ)