ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

"อินทขีล"

จำนวน 1 รายการ

ตัวอย่าง ปรากฏใน ด/บ จังหวัด ผู้ให้ความหมาย
อนึ่ง....(แผ่พระว่านทอง)....    (แดน)_______________       อม....อินทขีล..... จารึกวิหารจันทรอาราม 2/15 เชียงราย จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1