ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

"บอริบวน"

จำนวน 1 รายการ

ตัวอย่าง ปรากฏใน ด/บ จังหวัด ผู้ให้ความหมาย
อนึ่ง (ศิลาที่)..ท.......    คทั้งมวลค่า 8.......ยจู    ถ้วนบริบวน......ย    ด อนึ่ง...(แผ่พระว่านทอง).... จารึกวิหารจันทรอาราม 2/11 เชียงราย จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1