ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

"ตวงนัก"

จำนวน 1 รายการ

ตัวอย่าง ปรากฏใน ด/บ จังหวัด ผู้ให้ความหมาย
ผู้ใดไว้คำดังกูว่านี้ ขุน......ตวงนักทืน หื้อมัน........(หื้อ)สมฤทธิ์คำ จารึกวิหารจันทรอาราม 1/13 เชียงราย จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1