ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

"เดิน 12"

จำนวน 1 รายการ

ตัวอย่าง ปรากฏใน ด/บ จังหวัด ผู้ให้ความหมาย
ปีดับเม็ด ศักราชะได้ 957 ตัว เดิน 12 ปีดับ 2 ค่ำแล เม็งวัน 2 ไทยวันเมิงเร้า จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง 4/5 พะเยา จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1