หอปูมละกอน


หอปูมละกอน ก่อตั้งโดยเทศบาลนครลำปาง เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองที่จัดแสดงเล่าเรื่องเมืองลำปางโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย เน้นเล่าเรื่องภูมิหลัง(ปูม)ของเมืองลำปาง ที่เดิมชื่อว่าเมืองเวียงละกอน โดยปรับปรุงพื้นที่ส่วนหน้าของอาคารสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานหลังแรก(อาคาร1)ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โบราณวัตถุ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อนจะเป็นหอปูนละกอน เทศบาลนครลำปางพยายามจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดทำหอปูมละกอน มาตั้งแต่ปี 2553 อาทิ การแสดงภาพเมืองลำปางของชมรมช่างภาพ การฉายหนังลำปาง การฉายวีดีทัศน์โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ บอร์ดโครงการ นิทรรศการวัดปงสนุก งานนำเสนอ Best Practices การเสวนาที่เชิญปราชญ์ท้องถิ่นมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นต้น

ที่อยู่:
สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ห้าแยกหอนาฬิกา เลขที่ 296 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์:
054-237237 ต่อ 3304
วันและเวลาทำการ:
จันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2553
ของเด่น:
จานเซรามิกของเจ้าทิพย์จักร ณ ลำปาง(เจ้านายสายสกุลลำปาง)

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของหอปูมละกอน

หอปูมละกอน ก่อตั้งโดยเทศบาลนครลำปาง ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลหลังแรก ซึ่งเป็นอาคารเก่าที่สร้างมาตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2500 หอปูมละกอนเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองที่จัดแสดงเล่าเรื่องเมืองลำปางโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย เน้นเล่าเรื่องภูมิหลัง(ปูม)ของเมืองลำปาง ที่เดิมชื่อว่าเมืองเวียงละกอน นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง บอกถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหอปูมละกอนว่า เพื่อให้ชาวลำปางและสาธารณชนได้รับรู้ถึงรากเหง้าและตระหนักในความสำคัญของนครลำปาง การจัดสร้างนิทรรศการถาวรในเขตเทศบาลนครลำปาง นับเป็นภารกิจหนึ่งที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อชาวลำปาง ให้สามารถเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม สำนักการช่าง และสำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง จึงได้ดำเนินการปรับปรุงภายในพื้นที่ส่วนหน้าของอาคารสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานหลังแรก(อาคาร1)ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โบราณวัตถุ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อนจะเป็นหอปูนละกอน เทศบาลนครลำปางพยายามจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดทำหอปูมละกอน มาตั้งแต่ปี 2553 อาทิ การแสดงภาพเมืองลำปางของชมรมช่างภาพ การฉายหนังลำปาง การฉายวีดีทัศน์โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ บอร์ดโครงการ นิทรรศการวัดปงสนุก งานนำเสนอ Best Practices การเสวนาที่เชิญปราชญ์ท้องถิ่นมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นต้น

ข้อมูลจาก: http://www.lampang108.com/ เฟซบุ๊กเทศบาลนครลำปาง
ชื่อผู้แต่ง:
-