พิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
บ้านท่ากาน หมู่ 5 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์:
0-5348-1176,0-9952-2650(พี่สุวิทย์)
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์-ศุกร์
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2545
ของเด่น:
-

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล