ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ
โทรศัพท์:
0-4561-2686
โทรสาร:
0-4561-3804
วันและเวลาทำการ:
ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 10.00 น. - 16.00 น. (หยุดวันจันทร์)
ค่าเข้าชม:
เด็กคนละ 20 บาท (เด็กความสูงต่ำกว่า 100 เซนติเมตร เขาชมฟรี) ผู้ใหญ่คนละ 30 บาท
อีเมล:
sskaquarium@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2553
ของเด่น:
พันธุ์ปลาน้ำจืดและน้ำเค็มหลากหลายสายพันธุ์, การแสดงใต้น้ำ, บริการสปาปลาเพื่อสุขภาพเท้า, แวดล้อมด้วยสวนสาธารณะที่มีธรรมชาติสวยงามและสถาปัตยกรรมประยุกต์จากรูปแบบศิลปะขอม
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล