พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงเรียนมหาวชิราวุธ


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
โรงเรียนมหาวชิราวุธ 19 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์:
0-7431-1006
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
charas0873969139@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2557
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล