จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การทูต

จำนวน 66 รายการ

61. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖๔ อ่านต่อ >
62. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖๕ อ่านต่อ >
63. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖๗ อ่านต่อ >
64. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๗ อ่านต่อ >
65. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๘ อ่านต่อ >
66. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๙ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170