จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บุคคล-อิ่ม

จำนวน 11 รายการ

1. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๗๙ (อัฐวรรคคาถา ปุราเภทสูตรที่ ๑๐) อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๗๑ (อัฐวรรคคาถา สุทธฎฐกสูตรที่ ๔ และปรมัฏฐกสูตรที่ ๕) อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๗๒ (อัฐวรรคคาถา ปรมัฏฐกสูตรที่ ๕) อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๗๓ (อัฐวรรคคาถา ชราสูตรที่ ๖) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๗๔ (อัฐวรรคคาถา ติสสเมตเตยยสูตรที่ ๗) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๗๕ (อัฐวรรคคาถา ติสสเมตเตยยสูตรที่ ๗) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๗๖ (อัฐวรรคคาถา ปสูรสูตรที่ ๘) อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๗๗ (อัฐวรรคคาถา มาคันทิยสูตรที่ ๙) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘๐ (อัฐวรรคคาถา ปุราเภทสูตรที่ ๑๐) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘๑ (อัฐวรรคคาถา กลหวิปาทสูตรที่ ๑๑) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘๒ (อัฐวรรคคาถา กลหวิปาทสูตรที่ ๑๑) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170