จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บุคคล-พระยาเสถียรฐาปนกิจ

จำนวน 12 รายการ

1. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๔๗ (คาถาธรรมบท ปกิณกวรรคที่ ๒๑) อ่านต่อ >
2. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๔๘ (คาถาธรรมบท ปกิณกะวรรคที่ ๒๑) อ่านต่อ >
3. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๔๙ (คาถาธรรมบท นิรยวรรคที่ ๒๒) อ่านต่อ >
4. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๕๐ (คาถาธรรมบท นิรยวรรคที่ ๒๒) อ่านต่อ >
5. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๕๑ (คาถาธรรมบท นาควรรคที่ ๒๓) อ่านต่อ >
6. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๕๒ (คาถาธรรมบท นาควรรคที่ ๒๓) อ่านต่อ >
7. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๕๓ (คาถาธรรมบท ตัณหาวรรคที่ ๒๔) อ่านต่อ >
8. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๕๔ (คาถาธรรมบท ตัณหาวรรคที่ ๒๔) อ่านต่อ >
9. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๕๖ (คาถาธรรมบท ตัณหาวรรคที่ ๒๔) อ่านต่อ >
10. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๕๗ (คาถาธรรมบท ภิกขุวรรคที่ ๒๕) อ่านต่อ >
11. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๕๘ (คาถาธรรมบท ภิกขุวรรคที่ ๒๕) อ่านต่อ >
12. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๕๙ (คาถาธรรมบท ภิกขุวรรคที่ ๒๕) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170