จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกที่อาคารหอพระสมุดวชิรญาณ หอสมุดแห่งชาติ

จำนวน 14 รายการ

1. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 7 อ่านต่อ >
2. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 8 อ่านต่อ >
3. จารึกปราสาทหินพระวิหาร 2 อ่านต่อ >
4. จารึกพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 อ่านต่อ >
5. จารึกเพนียด 1 อ่านต่อ >
6. จารึกสร้างเทวรูป อ่านต่อ >
7. จารึกอัญชัยวรมัน อ่านต่อ >
8. จารึกอุบมุง อ่านต่อ >
9. จารึกเจ้าหมื่นคำเพชร อ่านต่อ >
10. จารึกถวายที่ดินพระไสยาสน์ อ่านต่อ >
11. จารึกทวลระลมทิม อ่านต่อ >
12. จารึกสด๊กก๊อกธม 2 อ่านต่อ >
13. จารึกวัดเขากบ อ่านต่อ >
14. จารึกวัดบูรพาราม อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170