จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกที่อาคารหอพระสมุดวชิรญาณ หอสมุดแห่งชาติ

จำนวน 14 รายการ

1. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๗ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๘ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกเพนียด ๑ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกสร้างเทวรูป อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกอัญชัยวรมัน อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกอุบมุง อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกเจ้าหมื่นคำเพชร อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกถวายที่ดินพระไสยาสน์ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกทวลระลมทิม อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกสด๊กก๊อกธม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกวัดเขากบ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกวัดบูรพาราม อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170