กทม.ยืนยันดูแลพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกต่อไป

นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามนโยบายผู้ว่าฯกทม. กลุ่มกรุงเทพใต้ กล่าวถึงกรณีการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก หรือพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ว่า กทม.ได้รับมอบที่ดินพร้อมอาคาร จำนวน 4 หลัง ตั้งอยู่เลขที่ 273 ตรอกสะพานยาว ซ.เจริญกรุง 43 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก จากรศ.วราพร สุรวดี ประธานมูลนิธิอินสาท-สอาง เพื่อให้กทม.จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นพื้นบ้าน เมื่อเดือนกันยายน 2547 โดยหลังจากได้รับมอบอาคารพร้อมที่ดินดังกล่าวได้มอบให้สำนักงานเขตบางรัก บริหารจัดการพร้อมสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ โดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อบำรุงรักษามาโดยตลอด เฉลี่ยปีละ 1.5 ล้านบาท และในปี 2560 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 1,639,300 บาท และขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงพิพิธภัณฑ์อีกจำนวน 426,400 บาท
  
 
นอกจากนี้กทม.ยังได้จัดหาอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก ปฏิบัติงานระหว่างวันพุธถึงวันอาทิตย์ ปิดบริการในวันจันทร์และวันอังคาร วันละ 4 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตบางรัก เข้าไปประสานงานและร่วมดำเนินงานเป็นประจำทุกวันทำการด้วย ทั้งนี้การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานครแต่ละแห่ง ต้องได้รับการยินยอมให้ใช้พื้นที่จากผู้ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ เช่น วัด โรงเรียน หรือพื้นที่ส่วนบุคคล โดยกทม.ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือเช่าที่ดินในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ โดยการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์จะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคและสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของกทม.เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม “ดังนั้นกรณีที่ รศ.วราพร สุรวดี ถึงแก่กรรม กทม.ยังคงดูแลการบริหารพิพิธภัณฑ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ รศ.วราพร สุรวดี ที่ได้มอบไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ และจะดำเนินการพัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ให้มีความสวยงามสมบูรณ์ เป็นประโยชน์กับการศึกษาวิถีชีวิตในอดีตของพื้นที่เขตบางรักต่อไป”นายวัลลภ กล่าว
 
ข้อมูลจาก nationbreakingnews วันที่ 27 มกราคม 2560
รูปภาพจาก ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ: 30 มกราคม 2560