นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมฟรี


อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ภายใต้การดูแลของสำนักงานทรัพย์ส่วนพระมหากษัตริย์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดมิได้ ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมซาบซึ้งในพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทั้ง 9 รัชกาล โดยเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 จนถึงวันที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. (ปิดทำการทุกวันจันทร์) รอบเข้าชมสุดท้ายเวลา 17.00 ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โทร 02 621 0011 ต่อ 121, 128
 
ข้อมูลจาก Facebook-นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

เผยแพร่เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2559