มหกรรมพิพิธภัณฑ์ Museum Expo 2016

ขอเชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมพิพิธภัณฑ์ Museum Expo 2016 "มนต์เสน่ห์พิพิธภัณฑ์ไทย" เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 2559 วันที่ 16-21 กันยายน 2559 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
 


กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “ของดีมีมาอวด” ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ระหว่างวันที่ 16 ถึง 30 กันยายน 2559 จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และของสะสมล้ำค่าและหาชมได้ยากจากพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศทั้งของรัฐและเอกชนกว่า 60 แห่ง จำนวน 166 รายการ อาทิ
- ของเล่นส่วนพระองค์ครั้งทรงพระเยาว์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - พระเก้าอี้สนามในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
- เครื่องทรงเทวรูปทองคำ
- ครุฑทรงเครื่อง
- พัดงาสาน ประจำตำแหน่งพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนา
 
นอกจากนี้ยังมีการออกร้านพิพิธภัณฑ์ เป็นการรวมตัวกันของพิพิธภัณฑ์ชั้นนำในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษาด้านพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 45 บูธ อาทิ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ โดยจะจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมด้านพิพิธภัณฑ์ ณ บริเวณสนามข้างพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ตั้งแต่วันที่ 16-21 กันยายน 2559 การเสวนาวิชาการและการแสดงของสะสมล้ำค่า ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ และการเสวนาเรื่อง หุ่นหลวง ในวันที่ 18 และ 19 กันยายน 2559 ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ต่อยอดจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม Creative Fine Arts การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และของที่ระลึก การจำหน่ายหนังสือ การแสดงนาฏดุริยางคศิลป์ และการแสดงดนตรีสากลอีกด้วย
 
“มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย Thailand Museum Expo 2016 อัศจรรย์พิพิธภัณฑ์ไทย” เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 2559 จะมีพิธีเปิดในวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 17.00 น. ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานและเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 17-21 กันยายน 2559 เวลา 9.00-18.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2446 8056
http://www.museumexpo2016.org/
https://www.facebook.com/thaimuseumday/

ข้อมูลจาก Fackbook-พิพิธบางลำพู วันที่ 7 กันยายน 2559

เผยแพร่เมื่อ: 14 กันยายน 2559