พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าเปิดการเข้าชมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ทางพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าจึงเปิดการเข้าชมอีกครั้งในปี 2559 คือ ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2559 สามารถสอบถามข้อมูล และจองรอบเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2559

ข้อมูลจาก Facebook-พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า : Queen Savang Vadhana Museum วันที่ 12 กรกฎาคม 2559

เผยแพร่เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2559