รมว.วัฒนธรรมลงพื้นที่ จ.ระยอง เปิดงานถนนสายวัฒนธรรม-พิพิธภัณฑ์บ้านครูกัง

             เมื่อวันที่ 1 ก.ค. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรม “ประแส สร้างสุข” บริเวณชุมชนปากน้ำประแส ต.ประแส อ.แกลง จ.ระยอง มี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง และนายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส ร่วมในพิธี
      
       ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการปิดถนนภายในชุมชน ให้ชาวบ้านนำสินค้าท้องถิ่นออกมาวางจำหน่าย เช่น กะปิ น้ำปลา อาหารคาวหวาน และขนมพื้นบ้านให้นักท่องเที่ยวได้ชิม และเลือกซื้อหา นอกจากนี้ ยังได้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และการนำเสนอวิถีชีวิตชุมชนชาวปากน้ำประแสให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชม โดยจะเปิดทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17.30น.-22.00 น.ของทุกเดือน
      
       นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับนโยบายจากรัฐบาลในการสนับสนุนการเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรม ให้เยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และมุ่งเน้นการขับเคลื่อนตามนโยบาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสร้างความมั่นคงทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชุมชน สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม มีภูมิคุ้มกัน นำไปสู่การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
      
       การจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม “ประแส สร้างสุข” ดังกล่าว กระทรวงวัฒนธรรม ได้นำมิติความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นมาขับเคลื่อน และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคม จิตใจ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน โดยมุ่งหวังที่จะให้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ถนนสายวัฒนธรรมดังกล่าว เป็นเสน่ห์ที่น่าจดจำแก่ผู้มาเยือน
      
       โดยเฉพาะถนนสายวัฒนธรรม “ประแส สร้างสุข” แห่งนี้ มีมิติความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเป็นชุมชนเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีบ้านเรือนริมทะเลปลูกติดกันกว่า 100 หลังคาเรือน มีวิถีชีวิต และอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
      
       และในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางไปเปิดพิพิธภัณฑ์บ้านครูกัง เลขที่ 162/6 หมู่ 5 ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง ของนายสมเกียรติ บุญช่วยเหลือ อดีตข้าราชการครู เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของเก่าโบราณหายากไว้เป็นจำนวนมาก โดยใช้เวลาสะสมมากว่า 40 ปี มี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง พ.ต.อ.วรวุฒิ ชัยเจริญ ผู้กับการสถานีตำรวจภูธรกร่ำ และนายคเชนทร์ แจ่มใส นายกเทศมนตรีตำบลกร่ำ ร่วมในงาน
      
       ด้าน นายสมเกียรติ บุญช่วยเหลือ หรือครูกัง อดีตข้าราชการครู กล่าวว่า เริ่มสะสมของเก่ามาตั้งแต่ยังรับราชการ ปี พ.ศ.2517 จนกระทั่งมีเพื่อนให้แนวคิดควรเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ของเก่า เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนรุ่นหลังได้ชม จึงได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้คนเข้าชมดังกล่าว
      
       นายวีระ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์เอกชน และท้องถิ่นประมาณ 1,000 แห่ง มีทั้งปิดตัวไป และยังเปิดให้เข้าชม ส่วนพิพิธภัณฑ์บ้านครูกังแห่งนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ของเก่าไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ดู และศึกษา ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายพร้อมให้การส่งเสริมที่จะดึงคนให้เข้ามาชมอย่างต่อเนื่อง และจะให้การสนับสนุน โอบอุ้มให้ยืนหยัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนไทยตลอดไป
 
ข้อมูลจาก ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 2 กรกรฎาคม 2559

เผยแพร่เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2559