พิธีเปิดนิทรรศการถาวรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดพิธีเปิดนิทรรศการถาวรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถ.หลานหลวง โดยได้รับเกียรติจากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานตัดริบบินเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการ ในงานมีคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า กรรมการบริหารสถาบัน เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วม ภายในนิทรรศการถาวรจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระจริยวัตรของรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี รวมทั้งจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ วัตถุสิ่งของที่มีความเกี่ยวเนื่อง นำเสนอผ่านแบบจำลองสื่อผสมมัลติมีเดียที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย
 
ข้อมูลจาก สถาบันพรปกเกล้า วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

เผยแพร่เมื่อ: 17 มิถุนายน 2559