นิทรรศการพิเศษเรื่อง "หมาก ชา แลภาชนะ"


พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษเรื่อง “หมาก ชา แลภาชนะ: วัฒนธรรมและวิถีผ่อนคลายแห่งเอเชีย” (Betel Chewing, Tea and Ceramics: Asia Cultures and Relaxations) ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องนิทรรศการพิเศษ
 
โดยได้รับเกียรติจาก คุณฟูมิโกะ บุย อดีตทูตวัฒนธรรมญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และเลขาธิการสมาคมพิธีชาอุระเซนเคะตันโกไกประจำประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมทั้งสาธิตพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
 
และดร.ดิษฐวัฒน์ แก้วกาญจนดิษฐ์ ประธานสมาคมผู้รักชาและวัฒนธรรมจีน บรรยายเรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาในแผ่นดินสยาม”
 
ในโอกาสนี้ใคร่ขอเชิญทุกท่านร่วมจิบชา กินขนม ชมภาชนะ ในวันดังกล่าว
 
หมายเหตุ พิธีชงชารับจำนวนจำกัด ยืนยันเข้าร่วม: โทร. 0-2902-0299 ต่อ 2890 หรืออีเมล museum@bu.ac.th
 
ข้อมูลจาก Facebook- Southeast Asian Ceramics Museum วันที่ 17 มีนาคม 2559

เผยแพร่เมื่อ: 18 มีนาคม 2559