ลบภาพเรือนจำนครปฐมทำพิพิธภัณฑ์

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. ที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม พร้อมนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เดินทางมาสักการะพระร่วงโรจนฤทธิ์ จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ และพื้นที่เรือนจำกลางจังหวัดนครปฐมเดิม สำหรัจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์แห่งใหม่ และได้ร่วมประชุมหารือกับ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และพระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร และผู้เกี่ยวข้อง โดยนายวีระกล่าวภายหลังการประชุมว่า จังหวัดนครปฐมมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความเป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนา ที่เจริญรุ่งเรืองมานานถึง 1,200-1,300 ปี ทั้งสถาปัตยกรรม และโบราณวัตถุสมัยทวารวดี โดยเฉพาะองค์พระปฐมเจดีย์ ดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)มีแนวคิดที่จะนำเสนอไปสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เพราะมีความโดดเด่นทั้งด้านคุณลักษณะ สถาปัตยกรรม อารยธรรม ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน ซึ่งขณะนี้ตนได้มอบให้กรมศิลปากรร่วมกับทางจังหวัดนครปฐมไปศึกษารายละเอียดและจัดทำข้อมูลแล้ว
 
รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาแม้ว่าแนวคิดการนำเสนอพระปฐมเจดีย์สู่มรดกโลกจะมีข้อขัดแย้งกับประชาชนในพื้นที่บางส่วนที่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการนำเสนอแล้ว พื้นที่การค้า การก่อสร้างอาคาร ตลอดจนที่อยู่อาศัยบางส่วนจะต้องถูกจำกัดด้วยการบริหารจัดการใหม่ จึงขอชี้แจงว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้นไม่ได้หมายความว่าจะไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน แต่เป็นเพียงการจัดระเบียบพื้นที่ใหม่เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ดังนั้นตนจึงมอบแนวทางไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ไปสร้างความเข้าใจกับประชาชน โดยเฉพาะการได้ประโยชน์จากการเป็นแหล่งมรดกโลกทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 
นายวีระ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการหารือถึงการย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ไปจัดสร้างใหม่ในพื้นที่เรือนจำกลาง นั้น ขณะนี้ได้มอบให้กรมศิลปากรออกแบบแล้ว ซึ่งจะเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่รวมโบราณวัตถุสมัยทวารวดีที่ยิ่งใหญ่ มีความทันสมัยที่สุดในประเทศ โดยจะใช้งบประมาณปี 2561 ในการดำเนินการ คาดว่าจะใช้เวลาสร้างแล้วเสร็จอย่างน้อย4ปี ซึ่งระหว่างนี้ได้สั่งให้กรมศิลปากร เร่งปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสถานที่ ทั้งการติดแอร์ การจัดทำป้ายให้ความรู้ การจัดทำคิวอาร์โคด รวมถึงให้มีการประชาสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวอย่างเข้มข้น ขณะเดียวกันทางผู้ว่าฯ ยังขานรับนโยบายในการประสานงานพาเด็กและเยาวชน จากสถานศึกษาเข้ามาศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภายในพิพิธภัณฑ์ให้มากขึ้นด้วย
 
พระพรหมเวที กล่าวว่า จากการหารือ ได้เสนอให้วธ.และผู้ว่าฯ สนับสนุนการจัดสร้างอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 4,5 และรัชกาลที่ 6 เพื่อเทิดพระเกียรติและยกย่องบูรพพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและมีพระราชศรัทธาต่อองค์พระปฐมเจดีย์อีกทั้งยังสร้างศรัทธาให้คนในพื้นที่ ขณะเดียวกันทางวัดยินดีสนับสนุนการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เพียงแต่ให้ทางจังหวัดหารือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง และหลังจากที่กรมศิลปากรทำการย้ายโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์เสร็จสิ้นแล้ว ทางวัดจะขอใช้พื้นที่เดิมเป็นสำนักงานการศึกษาบาลีของพระสงฆ์และสามเณรต่อไป อย่างไรก็ตาม ได้ฝากให้ทาง วธ.ช่วยกันสร้างศรัทธาของประชาชนในการให้วัดเป็นที่พึ่งจิตใจเช่นเคยเนื่องจากเกิดกระแสความขัดแย้งที่เกิดขึ้น จึงไม่อยากให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนา
 
ข้อมูลจาก เดลินิวส์ วันที่ 7 มีนาคม 2559

เผยแพร่เมื่อ: 11 มีนาคม 2559