พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดปี 2559

เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (Queen Sirikit Museum of Textiles-QSMT) จึงจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญนี้ หลายๆ รูปแบบตลอดทั้งปี 2559
 
ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้กล่าวว่าปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่พวกเราจะได้ร่วมเฉลิมฉลอง ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ บรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระ ชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา ด้วย การเผย แพร่พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงทำมาตลอดกว่า 60 ปี ซึ่งมีมากมาย และโครงการในพระราชดำริต่างๆก็ล้วนแต่เป็นคุณประโยชน์ต่อชุมชน ด้วยพระองค์ท่านทรงหยิบยกงานในชนบท มาสู่สังคมเมืองและนานาชาติจึงเป็นโอกาสที่พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จะประชาสัมพันธ์แผนงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งนอกจากจะทำให้ประชาชนทั่ว ไปได้รู้จักพิพิธภัณฑ์ผ้าฯมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนไทยและชาวต่างชาติ
 
ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ได้กล่าวถึงกิจกรรมแรกที่จะจัดขึ้น “QSMT Celebration” การออกร้านจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และการสาธิตการทำงานต่างๆ อาทิ งานปักพัสตาภรณ์โขนพระราชทาน,การมัดย้อม, การทอผ้า รวมทั้งจำหน่ายอาหารโครงการฟาร์มตัวอย่าง พร้อมชมนิทรรศการเครื่องโขน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 ม.ค. ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จากนั้นในเดือนมิถุนายน จะจัดแสดง “เรือนยอดบรมมังคลานุสรณ์” ในงานศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 7 ที่พระที่นั่งอนันตสมาคม ส่วนเดือนสิงหาคม จัดนิทรรศการ Fit For a Queen แสดงการเตรียมฉลองพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการโดยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรป อย่างเป็นทางการ ในปี 2503 เป็นเวลานานถึง 9 เดือน ซึ่งชุดฉลองพระองค์ทั้งหมดออกแบบและตัดเย็บโดย มร.ปิแอร์ บัลแมง จากห้องเสื้อบัลแมง โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯเปิดนิทรรศการในวันที่ 2 ส.ค.ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จะจัดนิทรรศการส่งเสริมศิลปาชีพ “จากขุนเขาสู่ศิลปาชีพ” โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯเปิดงานในวันที่ 11 ส.ค. ที่หอสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ บรมราชินีนาถ และงานใหญ่ปิดท้ายปีในเดือนพฤศจิกายน คือ การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และเดือนธันวาคม จัดงาน Silk Festival 2016 งานแสดงแบบเครื่องแต่งกายที่ตัดเย็บจากผ้าไทยของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ไทยชื่อดัง เดิมทีเคยจัดขึ้นที่ลานคำหอม พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร และไม่ได้จัดมาเป็นเวลาหลายปี พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จึงจะย้อนอดีตจัดขึ้นอีกครั้งเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยจะยกรูปแบบการจัดงานนี้ มาจัดที่สวนอัมพร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทย และนักออกแบบรุ่นใหม่รู้จักนำผ้าไทยมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากขึ้น
 
ข้อมูลจาก ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 12 มกราคม 2559

เผยแพร่เมื่อ: 12 มกราคม 2559