ทร.เปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ 70 ปี วิถีนักรบไทย

 
เมื่อวันที่ 19 ก.ย. พล.ร.อ.ประเจตน์ ศิริเดช อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม เป็นประธานเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์กองการฝึกกองเรือยุทธการ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.อ.ฆนัท ทองพูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พล.ร.ต. ศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ ตลอดจน ข้าราชการ ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัทห้างร้าน เข้าร่วม
       
ทั้งนี้ อาคารพิพิธภัณฑ์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวม และอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ การอาวุธ การป้องกันความเสียหาย ซึ่งทำการเรียนการสอนในกองการฝึก กองเรือยุทธการ และจัดแสดงให้นักเรียน ข้าราชการ และประชนทั่วไปเข้ารับชม อีกทั้งยังเป็นอนุสรณ์ความภาคภูมิใจที่สำคัญให้กับอดีตข้าราชการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ที่ได้เพียรพยายามมานะบากบั่น สร้างคนให้เป็นกำลังหลักของกองทัพเรือ ที่มีประสิทธิภาพ สมกับคติพจน์ของกองการฝึก กองเรือยุทธการ ที่ว่า “ฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ ชำนาญยุทธ”
       
สำหรับประวัติของตึกดังกล่าวเป็นตึกที่เก่าแก่ที่สุดของกองการฝึกกองเรือยุทธการ เคยใช้เป็นกองบัญชาการส่วนหน้าของกองทัพเรือ ในอดีต พล.ร.อ.สินธุ์ กมลนาวิน ผู้บัญชาการทหารเรือ ในสมัยนั้นเคยใช้ตึกแห่งนี้เป็นที่บัญชาการรบกับฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีน และเคยใช้เป็นที่พักทหารที่บาดเจ็บจากยุทธนาวีที่เกาะช้าง และเนื่องจากตึกแดง ตัวอาคารเก่ามาก ไม่เหมาะสมสำหรับการนำมาเป็นอาคารพักอาศัย
       
อดีตผู้บังคับบัญชาของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ หลายท่านที่ผ่านมา ได้พยายามที่จะปรับปรุงตัวอาคารให้นำมาใช้ประโยชน์ได้อีก จึงเห็นควรดัดแปลงตัวอาคารให้เป็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีแนวคิดที่จะปรับปรุงตัวอาคารชั้นล่างเป็นพิพิธภัณฑ์นักรบทางเรือ และชั้นบนทำเป็นห้องสมุดยุทธวิธี เพื่อเก็บเอกสารตำรา และบรรณสารต่าง ๆ ที่กำหนดขั้นความลับไว้ เพื่อให้นายทหารนักเรียนที่มาเรียนได้มีโอกาสใช้เป็นสถานที่สำหรับค้นคว้า และฝึกวางแผน
       
ต่อมา ในสมัยที่ พล.ร.ต.ไพฑูรย์ ประสพสิน ได้รับหน้าที่เป็นผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เมื่อปี 2552 ได้สืบสานความตั้งใจของอดีตผู้บังคับบัญชา โดยได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้งบประมาณจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อปรับปรุงตัวอาคารให้เป็นพิพิธภัณฑ์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ โดยภายในอาคาร มีวัตถุที่จัดแสดงได้แก่ อุปกรณ์เดินเรือ อุปกรณ์เครื่องฝึกอาวุธ อุปกรณ์การป้องกันความเสียหาย ภาพสื่อการสอน และภาพประวัติศาสตร์ต่างๆ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เข้าชมอาคารพิพิธภัณฑ์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ เปิดทำการทุกวัน ไม่ต้องเสียค่าเข้าชมแต่อย่างใด (ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 19 กันยายน 2555)


เผยแพร่เมื่อ: 20 กันยายน 2555