‘พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้’ เปิดแล้ว!!


เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้” (The Museum of Floral Culture) โดย สกุล อินทกุล ศิลปินนักจัดดอกไม้ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งบรรจุชิ้นงานและหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการจัดดอกไม้จากอดีตถึงร่วมสมัยในปัจจุบัน ทั้งของไทยและนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทั่วเอเชีย

สกุล อินทกุล กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมาเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาด้วย ทรงเป็นนักอนุรักษ์พรรณพืชเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ โดยภายในพิพิธภัณฑ์จะเป็นที่แสดงชิ้นงาน หลักฐาน ภาพถ่ายไปจนถึงไม้ดอกไม้ใบ ซึ่งรวบรวมมาจากทุกทวีป

ตัวอาคารซึ่งตั้งอยู่บริเวณศรีย่าน เป็นบ้านโบราณสไตล์โคโลเนียล อายุราว 100 ปี แบ่งออกเป็นห้องจัดนิทรรศการทั้งชั้น 1และชั้น 2 รวม 7 ห้อง หนึ่งในนั้นจัดแสดงเอกสารเก่าแก่ เช่น “ตำราลับแห่งการจัดดอกไม้แบบโชกะของอิเคโนโบะ”หนังสือม้วนโบราณอายุราวปี ค.ศ.1756 ซึ่งเทียบเท่าสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และยังเป็นที่รวมของภาพถ่ายเกี่ยวกับวัฒนธรรมดอกไม้ซึ่งค้นคว้ามาได้จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ฯลฯ

ที่สำคัญ ยังรวมเอามรดกทางวัฒนธรรมของการจัดดอกไม้ไทยมาจัดแสดงไว้อย่างครบถ้วน ชิ้นงานที่ไม่ควรพลาดคือภาพร่างผลงานชิ้นต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของ สกุล อินทกุล ซึ่งมีไฮไลท์อยู่ที่ชิ้นงานดอกไม้สำหรับงานพระราชทานเลี้ยงในพระบรมมหาราชวัง เมื่อครั้งเฉลิมฉลองครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ.2549 และผลงานจากหนังสือดัง “ดอกไม้ไทย” ซึ่งสกุลได้จัดทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา ในปี พ.ศ.2552 นอกจากนั้น ยังมี หอจัดแสดงงานมีชีวิต ที่ร่มรื่นไปด้วยไม้ใบไม้ดอกมงคลที่ปลูกตามความเชื่อของไทยโบราณ บริเวณโดยรอบพื้นที่พิพิธภัณฑ์ซึ่งกว้างทั้งหมด 1 ไร่ ซึ่งสกุลลงทุนปลูกขึ้นใหม่เกือบทั้งหมด

ผู้สนใจเปิดให้ชมทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) ระหว่างเวลา 10.00-18.00 น. บัตรราคา 150 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 315 ซ.องครักษ์ 13 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กทม 10300 โทร.02-6693633 (หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 15 สิงหาคม 2555)

เผยแพร่เมื่อ: 15 สิงหาคม 2555