พิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลง (ศูนย์อนุรักษ์ภาพยนตร์ย้อนยุค)


พิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลง (ศูนย์อนุรักษ์ภาพยนตร์ย้อนยุค) เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลที่ก่อตั้งโดยคุณมานิตย์ วรฉัตร อดีตนักพากย์ภาพยนตร์ ที่มีประสบการณ์ คุณมานิตย์เคยทำงานกับคณะหนังขายยาในอดีต ของบริษัทโอสถสภา(เต็กเฮงหยู) จำกัด เขาเห็นว่าภาพยนตร์กลางแปลง การพากย์ภาพยนตร์สด และฟิล์มภาพยนตร์กำลังจะสูญหายไป จึงต้องการอนุรักษ์และรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และก่อตั้ง “พิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลง ศูนย์อนุรักษ์ภาพยนตร์ย้อนยุค” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยดัดแปลงบ้านไม้หลังเก่าจำลองเป็นห้องฉาายหนังเล็กๆ  ผนังห้องประดับด้วยโปสเตอร์หนังทั้งใหม่และเก่าที่หาชมได้ยาก  จัดแสดงเครื่องฉายหนังฟิล์ม  มีหนังฟิล์มที่โด่งดังในอดีต กว่า 500 เรื่อง   

ที่อยู่:
24/2 หมู่ 9 ซอยบ้านท่าเจริญ ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110
โทรศัพท์:
0979403343, 0871814798
วันและเวลาทำการ:
8.00-17.00 น. ทุกวัน หยุดวันนักขัตฤกษ์ (ต้องการชมพากย์สด แจ้งล่วงหน้า 1 เดือน)
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
อีเมล:
Museum_cinema@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2530
ของเด่น:
อุปกรณ์การฉายภาพยนตร์โบราณ, ใบปิดภาพยนตร์, ฟิล์มภาพยนตร์, การพากย์ภาพยนตร์(พากย์สด)
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลง (ศูนย์อนุรักษ์ภาพยนตร์ย้อนยุค)

พิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลง (ศูนย์อนุรักษ์ภาพยนตร์ย้อนยุค) เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลที่ก่อตั้งโดยคุณมานิตย์ วรฉัตร อดีตนักพากย์ภาพยนตร์ อดีตนักพากย์ทีมโกญจนาท และที่ปรึกษาทีมพากย์พันธมิตร ที่มากประสบการณ์  คุณมานิตย์เป็นหลานชายเจ้าของโรงภาพยนตร์เฉลิมกิจวัฒนา อ.เมือง จ.ยโสธร คลุกคลีกับกิจการโรงภาพยนตร์และสนใจเรื่องหนังมาตั้งแต่เด็ก  ปีพ.ศ. 2515 ได้เข้าร่วมงานกับทีมพากย์โกญจนาทที่มีชื่อเสียงในนาม "รวีวรรณ" ต่อมาได้เข้าทำงานในบริษัท โอสถสภา (เต๊กเฮงหยู) ฝ่ายโฆษณาภูมิภาค ตำแหน่งนักพากย์โฆษณา ออกเร่ฉายหนังกลางแปลงหรือที่รู้จักในนามหนังขายยาตามภาคอีสาน ในปี พ.ศ. 2520

หลังปลดเกษียณ เขาเห็นว่าภาพยนตร์กลางแปลง การพากย์ภาพยนตร์สด และฟิล์มภาพยนตร์อันเป็นสิ่งที่เขารักกำลังจะสูญหายไป  เขาจึงต้องการอนุรักษ์และรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และก่อตั้ง “พิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลง ศูนย์อนุรักษ์ภาพยนตร์ย้อนยุค” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 ที่บ้านในอำเภองาว จังหวัดลำปาง 

เขาดัดแปลงบ้านไม้หลังเก่าจำลองเป็นห้องฉาายหนังเล็กๆ  จุคนได้ประมาณ 30-40 คน ผนังห้องประดับด้วยโปสเตอร์หนังทั้งใหม่และเก่าที่หาชมได้ยาก  มีเครื่องฉายหนังฟิล์ม หลายเครื่องได้ทยอยซื้อเก็บไว้  มีหนังฟิล์มที่โด่งดังในอดีต อาทิ เพชรตัดเพชร, แม่นาคพระโขนง, วัลลี, เรือนแพ และสารคดีต่างๆ รวมกว่า 500 เรื่อง 
 
คำว่า “พิพิธภัณฑ์” ของคุณมานิตย์ คือ สถานที่รวบรวมสิ่งของที่มีคุณค่าไว้เพื่อการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้โดยมี วัตถุประสงค์การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลง ดังนี้
1.    เพื่อให้คนรุ่นใหม่เห็นฟิล์มภาพยนตร์และเครื่องฉายภาพยนตร์ระบบ 8 ม.ม. 16 ม.ม. และ 35 ม.ม. ที่เคยรุ่งเรื่องในอดีต
2.    เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นบทภาพยนตร์ ใบเซนเซอร์ภาพยนตร์ และอุปกรณ์ภาพยนตร์ในอดีต
3.    เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าทางด้านประวัติศาสตร์ภาพยนตร์จากอดีต-ปัจจุบัน
 
พิพิธภัณฑ์มีประเภทจัดแสดงนิทรรศการเป็น 4 หัวข้อ
1.    วิถีชีวิตคนพื้นเมือง ภูมิปัญญาท้องถิ่น/การแสดงดนตรีพื้นเมือง
2.    การแปรรูปสมุนไพร จากท้องถิ่นเศรษฐกิจพอเพียง
3.    นิทรรศการภาพยนตร์ย้อนยุค-ชมฟรี
4.    การฉายภาพยนตร์ 8 ม.ม. 16 ม.ม. 35 ม.ม. และการแสดงพากย์สดภาพยนตร์ยุคโบราณ (ฉายเฉพาะรอบพิเศษ โปรดจองล่วงหน้า 1 เดือน)
 
------------------------------------------------
ข้อมูลจาก
1.   การประชุมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือ จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เมื่อวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2555  ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่
2.   แผ่นพับประชาสัมพันธ์

3. https://www.posttoday.com/life/healthy/430612

ชื่อผู้แต่ง:
-

On Lampang: เปิดโลกลำปาง

ศูนย์อนุรักษ์ภาพยนตร์ย้อนยุค ที่ อ.งาว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมและกลุ่มคนทำงานด้านศิลปะที่อยู่ในลำปาง มีข้อมูลว่า คุณมานิตย์ วรฉัตร เจ้าของศูนย์ดังกล่าวได้รวบรวมฟิล์มหนังเก่าจำนวนมาก รวมทั้งโปสเตอร์หนังมหาศาล

Mine coins - make money: http://bit.ly/money_crypto
ศูนย์อนุรักษ์ภาพยนตร์ย้อนยุค ที่ อ.งาว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมและกลุ่มคนทำงานด้านศิลปะที่อยู่ในลำปาง มีข้อมูลว่า คุณมานิตย์ วรฉัตร เจ้าของศูนย์ดังกล่าวได้รวบรวมฟิล์มหนังเก่าจำนวนมาก รวมทั้งโปสเตอร์หนังมหาศาล
ชื่อผู้แต่ง:
On Lampang