พิพิธภัณฑ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพ่อ


ที่อยู่:
พิพิธภัณฑ์ออนไลน์
โทรศัพท์:
-
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
http://node.king9moment.com/
อีเมล:
king9moment@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2560
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
องค์กรธุรกิจ
เนื้อหา:
บุคคลสำคัญ
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

King 9 Moment ความทรงจำของมหาชนถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้เป็นที่รัก บนพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ ผ่านระบบ crowdsourcing

ในช่วงเวลาแห่งการรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เราได้เห็นพิพิธภัณฑ์ทั่วทั้งแผ่นดินพร้อมใจกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ หรือจัดแสดงวัตถุสิ่งของ รวมไปถึงเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์มากมาย แต่มีพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งที่มีแนวคิดการเล่าเรื่องที่แตกต่าง นำมาสู่รูปแบบที่แปลกใหม่และน่าสนใจจนเราอยากนำเสนอ นั่นก็คือ ‘พิพิธภัณฑ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพ่อ’ จัดทำโดยกลุ่ม Infographic Thailand
ชื่อผู้แต่ง:
-

ชื่อผู้แต่ง:
-