พิพิธภัณฑ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพ่อ


ที่อยู่:
พิพิธภัณฑ์ออนไลน์
เว็บไซต์:
อีเมล:
king9moment@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2560
จัดการโดย:
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

King 9 Moment ความทรงจำของมหาชนถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้เป็นที่รัก บนพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ ผ่านระบบ crowdsourcing

ในช่วงเวลาแห่งการรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เราได้เห็นพิพิธภัณฑ์ทั่วทั้งแผ่นดินพร้อมใจกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ หรือจัดแสดงวัตถุสิ่งของ รวมไปถึงเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์มากมาย แต่มีพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งที่มีแนวคิดการเล่าเรื่องที่แตกต่าง นำมาสู่รูปแบบที่แปลกใหม่และน่าสนใจจนเราอยากนำเสนอ นั่นก็คือ ‘พิพิธภัณฑ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพ่อ’ จัดทำโดยกลุ่ม Infographic Thailand
ชื่อผู้แต่ง:
-

ชื่อผู้แต่ง:
-