กายวิภาคสุขภาพคนไทย

     อินโฟกราฟฟิก(infographic) ชุด "กายวิภาคสุขภาพคนไทย"  ทำขึ้นเพื่อประกอบนิทรรศการในงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 3  พ.ศ. 2555 เรื่อง "ภูมิรู้สู้วิกฤต"  ที่ต้องการสื่อให้เห็นความหลากหลายในการมองปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้คนในสังคม รวมถึงวิธีการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ ที่ไม่ได้จบที่โรงพยาบาล แต่ยังมีวิธีการรักษาทางเลือกอีกมากมายในสังคมไทย   อ้างอิง :

-

ชื่อผู้แต่ง : ปณิตา สระวาสี