กินอยู่อย่างไรในภาวะสงคราม

       อินโฟกราฟฟิก(infographic) ชุด "กินอยู่อย่างไรในภาวะสงคราม"  ทำขึ้นเพื่อประกอบนิทรรศการในงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 3  พ.ศ. 2555 เรื่อง "ภูมิรู้สู้วิกฤต" นอกจากจะเห็นสถิติการทิ้งระเบิด การขึ้นราคาของเครื่องอุปโภคบริโภค ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาแล้ว  ยังแสดงให้เห็นภูมิปัญญาของคนไทย แม้ในภาวะข้าวยากหมากแพง  ผู้คนต่างก็ใช้สติปัญญา คิดหาวิธีการต่างๆ ให้ตนเองอยู่รอด
 

อ้างอิง :

-

ชื่อผู้แต่ง : ปณิตา สระวาสี