กายวิภาคพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

infographic หรือบางคนก็เรียกแบบไทยๆ ว่า "สาระภาพ" เป็นการสื่อข้อมูลแนวใหม่ ที่กำลังเป็นที่นิยมกันขณะนี้   infographic ชุดนี้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  โดยข้อมูลที่ปรากฏบน infographic นี้ ประมวลจากรายงานการวิจัยของโครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  และข้อมูลในฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย


คลิกที่ภาพ หากต้องการดูภาพขนาดใหญ่


อ้างอิง :

-

คำสำคัญ:

ชื่อผู้แต่ง : ปณิตา สระวาสี