Infographic (1)

infographic หรือบางคนก็เรียกแบบไทยๆ ว่า "สาระภาพ" เป็นการสื่อข้อมูลแนวใหม่ ที่กำลังเป็นที่นิยมกันขณะนี้  ศมส.เราไม่ตกเทรนด์  ในฐานะคลุกกับข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทยมาก็นานพอดู  เราก็เลยทำ infographic เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้น ในรูปแบบที่อ่านง่ายๆ ไม่ซับซ้อน หรือพูดง่ายๆ ว่า เป็นการอธิบาย
ความรู้แบบไม่ต้องอธิบายยาวๆ  

ดิฉันตั้งชื่อเล่นๆ ให้ภาพนี้ว่า "กายวิภาคพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น"  โดยข้อมูลที่ปรากฏบน infographic นี้ ประมวลจากรายงานการวิจัยของโครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  และข้อมูลในฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย นี่เองค่ะ   

ไม่ต้องสงสัยว่า ทำไมทำแนวขวาง  ซึ่งไม่ค่อยเหมาะกับหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่าไหร่  เพราะเดิมเราต้องการนำข้อมูลไปจัดแสดงในงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ซึ่งมีพื้นที่จัดแสดงเป็นแนวขวาง  จึงกลายเป็นสาระภาพแนวขวางเช่นฉะนี้แล

คลิกที่ภาพ หากต้องการดูภาพขนาดใหญ่
 

อ้างอิง :

-

ชื่อผู้แต่ง : ปณิตา สระวาสี