จารึกระฆังในถ้ำเชียงดาว

จารึก

จารึกระฆังในถ้ำเชียงดาว

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกระฆังในถ้ำเชียงดาว

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๖๖ จารึกระฆังในถ้ำเชียงดาว, จารึกที่ระฆังในถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๑๕๗

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๑๕๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๕ บรรทัด (รอบองค์ระฆัง)

วัตถุจารึก

โลหะ

ลักษณะวัตถุ

ระฆัง

ขนาดวัตถุ

สูง ๖๙ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๖๖ จารึกระฆังในถ้ำเชียงดาว”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๑๘) กำหนดเป็น “จารึกที่ระฆังในถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๑๕๗”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๑๘) : ๑๒๒-๑๒๔.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกบอกเวลาสร้าง ชื่อผู้สร้าง และวัตถุประสงค์ที่สร้างระฆัง ชื่อผู้บริจาคโลหะ น้ำหนัก และคำชักชวนผู้บริจาคไทยทานให้ตั้งความปรารถนา

ผู้สร้าง

พระสงฆ์นามว่า พละปัญโญ ร่วมกับอุบาสกอุบาสิกา

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๙๗๖ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๑๕๘ (นับแบบลังกา) อันเป็นปลายรัชสมัยของพระช้อย (ช่วงครองราชย์ครั้งที่ ๒) (พงศาวดารโยนก; พ.ศ. ๒๑๕๔-๒๑๕๗, ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่; พ.ศ. ๒๑๕๖-๒๑๕๘, โคลงมังทรารบเชียงใหม่; พ.ศ. ๒๑๕๖-๒๑๕๗) ถึงต้นรัชสมัยที่เจ้าเมืองน่านปกครองเมืองเชียงใหม่ (พงศาวดารโยนก; พ.ศ. ๒๑๕๗-๒๑๗๔, ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่; พ.ศ. ๒๑๕๘-๒๑๗๔)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๔๔), ๒๕๔.
๒) ฮันส์ เพนธ์, “คำอ่านจารึกที่ระฆังในถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่,” ศิลปากร ๑๙, ๓ (กันยายน ๒๕๑๘) : ๑๒๒-๑๒๔.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๑๘)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170