ปรับขนาดตัวอักษร

| |
  

หมวด ฮ

ทั้งหมด: 82 รายการ

ฮดสรง, พิธี

ภาคอีสาน
ฮม (อบไอน้ำ) : รักษาโรค

ภาคอีสาน
ฮวงซุ้ย : เรื่องสั้น

ภาคใต้
ฮวงฮัว

ภาคใต้
ฮอ (เครื่องฝนขมิ้น)

ภาคอีสาน
ฮ่อ (ชนเผ่า)

ภาคเหนือ
ฮ่อ, ศึก

ภาคอีสาน
ฮอด : เครื่องมือจับปลา

ภาคอีสาน
ฮอด, อำเภอ

ภาคเหนือ
ฮ่อนกระดัง : พิธีกรรม

ภาคอีสาน
ฮอนตะยอ (เครื่องดนตรีของไทใหญ่)

ภาคเหนือ