ปรับขนาดตัวอักษร

| |
  

หมวด ญ

ทั้งหมด: 23 รายการ

ญวน (ชนเผ่า)

ภาคเหนือ
ญวน, เรือ

ภาคใต้
ญวนเก่า

ภาคอีสาน
ญวนสลัด

ภาคใต้
ญวนสวามิภักดิ์

ภาคอีสาน
ญวนอพยพ

ภาคอีสาน
ญัตติจตุตถกัมมวาจา (พิธีกรรม)

ภาคเหนือ
ญัฮกูร

ภาคอีสาน
ญาครูขี้หอม

ภาคอีสาน
ญาเงาะ : ตำนาน

ภาคใต้
ญาเงาะ : ผี

ภาคใต้