ปรับขนาดตัวอักษร

| |
  

หมวด ย

ทั้งหมด: 600 รายการ

ยก ชูบัว : ศิลปินแห่งชาติ

ภาคใต้
ยกขันหมากปฐม

ภาคใต้
ยกเครื่อง-ตั้งเครื่อง

ภาคใต้
ยกเท่

ภาคใต้
ยกล้อ : การเล่นของเด็ก

ภาคใต้
ยกเสาเอก

ภาคอีสาน
ยกหลับ

ภาคใต้
ยกห่อแคร่

ภาคใต้
ยกห่อพาย

ภาคใต้
ยนต์ (๑) (สว่าน)

ภาคเหนือ