ปรับขนาดตัวอักษร

| |
  

หมวด ง

ทั้งหมด: 187 รายการ

งบเชิงผึ้ง

ภาคกลาง
งมกุ้ง

ภาคใต้
งมเพิง

ภาคใต้
งมหอยโข่ง

ภาคใต้
งมหิน : การเล่นของเด็ก

ภาคใต้
ง้วน (ยาพิษ)

ภาคอีสาน
ง้วน (สารพิษ)

ภาคเหนือ
ง้วนฅอแห้ง (ชื่อโรค)

ภาคเหนือ
ง้วนตึดรูฅอ (ชื่อโรค)

ภาคเหนือ
ง้วนท้องใหญ่ (ชื่อโรค)

ภาคเหนือ