ปรับขนาดตัวอักษร

| |
  

หมวด ร

ทั้งหมด: 716 รายการ

ร. จันทพิมพะ

ภาคกลาง
ร.ศ.๑๑๒ : เหตุการณ์

ภาคอีสาน
รก (เครื่องเลี้ยงชีวิตทารกในครรภ์)

ภาคเหนือ
รกช้าง : พืช

ภาคใต้
รกช้างน้ำ : พืช

ภาคใต้
รกช้างย่าน : พืช

ภาคใต้
รกติด

ภาคใต้
รกฟ้า (พืช)

ภาคเหนือ
รดท่อน

ภาคใต้
รดน้ำบัว

ภาคใต้
รดน้ำมนต์

ภาคใต้