ปรับขนาดตัวอักษร

| |
  

หมวด ฆ

ทั้งหมด: 13 รายการ

ฆฏิการพรหม

ภาคเหนือ
ฆ้อง : การทำ

ภาคกลาง
ฆ้อง : เครื่องดนตรี

ภาคกลาง
ฆ้องในนาฏกรรม

ภาคกลาง
ฆ้องหม่อง : เครื่องดนตรี

ภาคอีสาน
ฆ้องหิน (มุกดาหาร) : ตำนาน

ภาคอีสาน
ฆ่าแพะ

ภาคใต้
ฆาเลาะห์ปาแย : การเล่นของเด็ก

ภาคใต้
ฆำบัง, อำเภอ

ภาคใต้
ฆีมันไม้, ขนม

ภาคใต้
ฆือโละ

ภาคใต้