ปรับขนาดตัวอักษร

| |
  

หมวด ข

ทั้งหมด: 1,315 รายการ

ขด : เครื่องใช้

ภาคกลาง
ขนซายเข้าวัด (ขนทรายเข้าวัด-พิธี)

ภาคเหนือ
ขนเต่า เขากระต่าย (ชาดก)

ภาคเหนือ
ขนมกง

ภาคใต้
ขนมกันดาราง

ภาคอีสาน
ขนมไข่ปลา

ภาคใต้
ขนมครก : การเล่นของเด็ก

ภาคใต้
ขนมจีนบ้านประโคก (โคราช)

ภาคอีสาน
ขนมจีบไทย

ภาคกลาง
ขนมเจาะหู

ภาคใต้