ปรับขนาดตัวอักษร

| |
  

หมวด ห

ทั้งหมด: 1,834 รายการ

ห่ง, บ่า (ต้นสบู่)

ภาคเหนือ
หงบ่านาว/โหงบ้านาว (การโปรยทาน)

ภาคเหนือ
หงษ์คาบพวงแก้ว, กลบท

ภาคกลาง
หงษ์ทองลีลา, กลบท

ภาคกลาง
หงษ์หยก, ตระกูล

ภาคใต้
หงส์ : ในวัฒนธรรมชาวใต้

ภาคใต้
หงส์ในวัฒนธรรมภาคกลาง

ภาคกลาง
หงส์ผาฅำ, คร่าวซอ

ภาคเหนือ
หงส์ผาฅำ, โคลง

ภาคเหนือ
หงส์ลีลา : ท่ารำโนรา

ภาคใต้
หงส์สองหัว, ชาดก

ภาคเหนือ
หงส์หิน : วรรณกรรมนิทาน

ภาคอีสาน