จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร ๑

จารึก

จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร ๑

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร ๑

อักษรที่มีในจารึก

ขอมอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๕๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๗ บรรทัด จำนวน ๑ ด้าน ตามความยาวของแผ่นจารึกมี ๕ บรรทัด ตามขวางริมซ้ายของแผ่นจารึกมี ๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

ทองคำ

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พจ. ๑”
๒) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ กำหนดเป็น “จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร ๑”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดมหาธาตุ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๘๘-๘๙.

ประวัติ

จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร ๑ นี้ เป็นจารึกแผ่นทองคำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งเป็นสุพรรณบัฏของสมเด็จพระสังฆราชพุทธสาคร

เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นสุพรรณบัฏของสมเด็จพระสังฆราชพุทธสาคร

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จารึกบรรทัดที่ ๑ บอกพุทธศักราช ๑๙๕๙

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
ประสาร บุญประคอง, “จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๘๘-๘๙.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170