จารึกสำโรง (ภาษาไทย)

จารึก

จารึกสำโรง (ภาษาไทย)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2563 13:34:25 )

ชื่อจารึก

จารึกสำโรง (ภาษาไทย)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๘๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

ไม่ทราบจำนวนด้านและจำนวนบรรทัด

วัตถุจารึก

หินแกรนิต

ลักษณะวัตถุ

แผ่นหินรูปทรงคล้ายใบเสมาขนาดใหญ่

ขนาดวัตถุ

สูง ๗๕ ซม. กว้าง ๑๕๐ ซม. หนา ๑๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น "สข. ๕"
๒) ในหนังสือ อนุสรณีย์ สุชาติ รัตนปราการ กำหนดเป็น "ศิลาจารึกสามภาษาที่สำโรง"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

โรงพยาบาลประสาท ใกล้สามแยกสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ศาลเทพารักษ์ในบริเวณโรงพยาบาลประสาท ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ๔๗๒ ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ (สำรวจเมื่อ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

พิมพ์เผยแพร่

อนุสรณีย์ สุชาติ รัตนปราการ ([กรุงเทพฯ] : ทายาทตระกูลรัตนปราการ ร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา, ๒๕๒๘).

ประวัติ

ในศาลเทพารักษ์ที่โรงพยาบาลประสาท จ. สงขลามีจารึก ๓ หลัก เป็นภาษาไทย จีน และมลายู อย่างละ ๑ หลัก สาระสำคัญของทั้ง ๓ หลักตรงกัน จารึกที่เป็นภาษาไทย อ่านโดย โกวิท คติการ สภาพของจารึกค่อนข้างชำรุด อักษรลบเลือนหลายแห่ง จึงอ่านได้เพียง ๑ ใน ๓ ของข้อความทั้งหมด ข้อความที่ไม่สามารถอ่านได้มักเป็นรายนามผู้บริจาคทรัพย์

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๓๘๘ พระสุนทรานุรักษ์ ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา มีศรัทธาสร้างสาธารณประโยชน์ ๕ อย่าง ได้แก่ ถนน บ่อน้ำ สะพาน ศาลาและศาลเทพารักษ์ จึงนำเรื่องการสร้างสะพานเรียนพณฯ พระยาวิเชียรคีรี เจ้าคุณเมืองสงขลา ท่านจึงชักชวนผู้คนร่วมบริจาคทรัพย์ได้ ๒๓๑๒ เหรียญ ๓ สลึง โดยกล่าวถึงการสร้างและเฉลิมฉลองอย่างละเอียด

ผู้สร้าง

พระสุนทรานุรักษ์และพระยาวิเชียรคีรี

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากศักราชที่ปรากฏในจารึกว่า "ศุภมัสดุ พระพุทธศักราชล่วงแล้วสองพันสามร้อยแปดสิบแปดพระวสา" คือ พ.ศ. ๒๓๘๘ ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) (ครองราชย์ระหว่างพ.ศ. ๒๓๖๗ - ๒๓๙๓)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก:
สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, "ดร. สุชาติ รัตนปราการ กับความเป็นผู้คงแก่เรียน," ใน อนุสรณีย์ สุชาติ รัตนปราการ ([กรุงเทพฯ] : ทายาทตระกูลรัตนปราการ ร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา, ๒๕๒๘).

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : อนุสรณีย์ สุชาติ รัตนปราการ ([กรุงเทพฯ] : ทายาทตระกูลรัตนปราการ ร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา, ๒๕๒๘)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170