จารึกรอยพระพุทธบาทจำลอง วัดพระแท่นศิลาอาสน์

จารึก

จารึกรอยพระพุทธบาทจำลอง วัดพระแท่นศิลาอาสน์

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกรอยพระพุทธบาทจำลอง วัดพระแท่นศิลาอาสน์

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๔๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

ทองสัมฤทธิ์

ลักษณะวัตถุ

ขอบรอยพระพุทธบาทจำลอง

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๑๐๙ ซม. สูง ๒๘๗ ซม. หนา ๑๙ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “อถ. ๒ จารึกพระแท่นศิลาอาสน์”
๒) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ กำหนดเป็น “หลักที่ ๒๓๖ จารึกบนขอบรอยพระพุทธบาทจำลอง”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล (ข้อมูลเดิมว่า อำเภอเมือง) จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วิหารวัดพระแท่นศิลาอาสน์ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล (ข้อมูลเดิมว่า อำเภอเมือง) จังหวัดอุตรดิตถ์

พิมพ์เผยแพร่

ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑), ๑๑๕-๑๑๖.

ประวัติ

จารึกนี้ นายประสาร บุญประคอง เป็นผู้อ่าน โดยมีการตีพิมพ์ลงใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยเรียกว่า “หลักที่ ๒๓๖ จารึกบนขอบรอยพระพุทธบาทจำลอง”

เนื้อหาโดยสังเขป

อาจารย์กลีบ สร้างรอยพระพุทธบาท ๔ รอยโดยจำลองมาจากเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ และขอให้ตนถึงแก่นิพพาน

ผู้สร้าง

อาจารย์กลีบ

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากศักราชที่ปรากฏในจารึกว่า “ศักราช ๑๒๖๗” และ “รัตนโกสินทร์ศก ๑๒ (๔)” ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๔๘ ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร. ๕) (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓ )

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก:
๑) ประสาร บุญประคอง, “หลักที่ ๒๓๖ จารึกบนขอบรอยพระพุทธบาทจำลอง,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ : ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑), ๑๑๕-๑๑๖.
๒) ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, ๒๕๔๖).

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170