จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเจ้าครูศีลาภิรัตน์

จารึก

จารึกเจ้าครูศีลาภิรัตน์ ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:20

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าครูศีลาภิรัตน์

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกวัดพระธาตุพนม ๓, คำจารึกอิฐเผา

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมอีสาน

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๔๙ และ ๒๔๖๔

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๒ บรรทัด มี ๑๙ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๓ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) บุญนาค สะแกนอก (พ.ศ. ๒๕๒๙)
๒) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ผู้ปริวรรต

๑) บุญนาค สะแกนอก (พ.ศ. ๒๕๒๙)
๒) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ธวัช ปุณโณทก : ๑๖๘ = จ.ศ. ๑๑๖๘ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๔๙
๒. ธวัช ปุณโณทก : ปีรวายยี่, ระวายยี = ชื่อปีตามปฏิทินหนไทย ตรงกับกับปีขาล อัฐศก ภาคกลาง
๓. ธวัช ปุณโณทก : ปัคคัยหะ = การยกย่อง ในที่นี้คงหมายถึง การฟื้นฟู

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170