จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกสมบัติขันธเสมาวัดกู่แก้ว

จารึก

จารึกสมบัติขันธเสมาวัดกู่แก้ว ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:19

ชื่อจารึก

จารึกสมบัติขันธเสมาวัดกู่แก้ว

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลพ./๒๕, พช. ๑๓, ๓๔๓, ศิลาจารึก ลพ. ๒๕ อักษรไทยฝักขามและไทยเหนือ ภาษาไทยและบาลี

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๑๐๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๗ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๐ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๗ บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๗)

ผู้ปริวรรต

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๗)

ผู้ตรวจ

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๗)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ประสาร บุญประคอง : หื้อ = ให้
๒. ประสาร บุญประคอง : ปลาย = ที่สุด
๓. ประสาร บุญประคอง : ปลาย ๒ เดือน = ควรเป็นปลาย ๔ เดือน
๔. ประสาร บุญประคอง : ฤกษ์ ๑๘ ตัว = ได้แก่ฤกษ์ ชื่อ เชษฐา คือ ดาวแพะ หรือ ดาวช้างใหญ่
๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : หรคุณ = จำนวนวันที่ล่วงมา นับตั้งแต่วันตั้งจุลศักราช
๖. ประสาร บุญประคอง : อยํ หิ สีมา นาม กมฺมวาจาย วา อสีมา โหนฺติ สาสนนฺวรธาเนน วา = ก็ชื่อว่าสีมานี้ ย่อมมีด้วยกรรมวาจาหรือไม่ใช่สีมา ย่อมมีด้วยการทรงไว้ซึ่งคำสั่งสอนอันประเสริฐ
๗. ประสาร บุญประคอง : ประหยา = ปัญญา
๘. ประสาร บุญประคอง : ชู่คน = ทุกคน

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170