จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเรื่องพระสาวกเอตทัคคะ แผ่นที่ ๓๐-๓๑ (พระอานนท์และพระอุรุเวลกัสสปะ)

จารึก

จารึกเรื่องพระสาวกเอตทัคคะ แผ่นที่ ๓๐-๓๑ (พระอานนท์และพระอุรุเวลกัสสปะ) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 542 เวลา 00:00:00

ชื่อจารึก

จารึกเรื่องพระสาวกเอตทัคคะ แผ่นที่ ๓๐-๓๑ (พระอานนท์และพระอุรุเวลกัสสปะ)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

อานันทเถระวัตถุ, อุรุเวละกัสปเถรวัตถุ

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๕ บรรทัด

ผู้อ่าน

ไม่ปรากฏข้อมูลผู้อ่าน

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ราชบุตร” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “ราชบุตร์”
๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “เอตะทัคคะ” ในจารึกนี้เป็น  “เอตะทัคะ” ทุกแห่ง

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170