จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

จารึกบนฐานพระพุทธรูป (หลวงพ่อเพชร)

จารึก

จารึกบนฐานพระพุทธรูป (หลวงพ่อเพชร)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกบนฐานพระพุทธรูป (หลวงพ่อเพชร)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๔๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

ทองสำริด

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูป

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๙๖ ซม. สูง ๓.๕ ซม. หนา ๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ กำหนดเป็น "หลักที่ ๒๓๔ จารึกบนฐานพระพุทธรูป (หลวงพ่อเพชร)"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วิหารหลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วิหารหลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

พิมพ์เผยแพร่

ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑), ๑๑๑ - ๑๑๒.

ประวัติ

จารึกหลักนี้ นายประสาร บุญประคอง เป็นผู้อ่าน โดยมีการตีพิมพ์ลงใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยเรียกว่า "หลักที่ ๒๓๔ จารึกบนฐานพระพุทธรูป (หลวงพ่อเพชร)"

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงประวัติการเคลื่อนย้ายหลวงพ่อเพชรไปที่วัดเบญจมบพิตรเมื่อ ร.ศ. ๑๑๙ และการอัญเชิญกลับมาที่วัดท่าถนน ใน ร.ศ. ๑๒๙ โดยหลวงนฤนารถเสนี (พัน) (รัชกาลที่ ๕ พระราชทานคืน)

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดจากศักราชล่าสุดที่ปรากฏในจารึกว่า "ศก ๑๒๙" (เป็นรัตนโกสินทร์ศักราช) ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๕๓ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร. ๕) แห่งราชวงศ์จักรี (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๕๓)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก:
๑) ประสาร บุญประคอง, "หลักที่ ๒๓๔ จารึกบนฐานพระพุทธรูป (หลวงพ่อเพชร)," ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ : ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑), ๑๑๑ - ๑๑๒.
๒) น. ณ ปากน้ำ, ศิลปในกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๑).
๓) ชาติชาย มุกสง, อุตรดิตถ์ (กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, ๒๕๔๓).

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๒ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170