จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง ๕ (น่าน-อำเภอนาน้อย)

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง ๕ (น่าน-อำเภอนาน้อย)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2557 13:07:50 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง ๕ (น่าน-อำเภอนาน้อย)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป ศรีบุญเรือง ๗ (นน. ๒๑๐๑) อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๔

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

มีอักษรจารึก ๒ บรรทัด ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง ๑๗ ซม. หน้าตักกว้าง ๔.๕ ซม. ส่วนที่มีจารึกกว้าง ๕.๕ ซม. สูง ๕.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๑๐๑”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๔๐๓-๔๐๕.

เนื้อหาโดยสังเขป

ทุ(พระ)นันทะสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ไว้ค้ำชูศาสนา

ผู้สร้าง

ทุ(พระ)นันทะ

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุโดยพิจารณาจากรูปแบบอักษรและบริบท ได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๔

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “จารึกฐานพระพุทธรูป ศรีบุญเรือง ๗ (นน. ๒๑๐๑) อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๔,” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๔๐๓-๔๐๕.

ภาพประกอบ

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๔๐๓-๔๐๕.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170