จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๗

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๗

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2557 16:34:55 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๗

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดหัวทุ่ง ๘ (นน. ๒๐๘๓) อายุประมาณพุทธศตวรรษ ๒๔-๒๕

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๔-๒๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๘ บรรทัด ด้านที่ ๑ (ด้านหน้า) มี ๕ บรรทัด ด้านที่ ๒ (ด้านหลัง) มี ๓ บรรทัด

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง ๑๕ ซม. หน้าตักกว้าง ๔ ซม. ส่วนที่มีจารึกกว้าง ๗ ซม. สูง ๗ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๐๘๓”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดหัวทุ่ง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดหัวทุ่ง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),๒๕๕๑), ๓๑๙-๓๒๒.

เนื้อหาโดยสังเขป

อ้ายตันพร้อมด้วยมารดา ภรรยา และบุตรทุกคน ได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บิดาชื่อ น้อยอุตมะ

ผู้สร้าง

อ้ายตันพร้อมด้วยมารดา ภรรยา และบุตร

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุโดยพิจารณาจากรูปแบบอักษรและบริบท ได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๔-๒๕

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “จารึกฐานพระพุทธรูป วัดหัวทุ่ง ๘ (นน. ๒๐๘๓) อายุประมาณพุทธศตวรรษ ๒๔-๒๕,” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๓๑๙-๓๒๒.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170